2/12/10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ


«ργον δ οδν νειδος, εργίη δέ τ νειδος»
(Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στ. 311)

1. Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος, 2. Σκέψεις πάνω σε ορισμούς και διασαφήνιση εννοιών, 3. Μερικές από τις πολλαπλές συνέπειες της ανεργίας, 4. Επιδόματα, παροχές, προϋποθέσεις σε 7 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πού θα ήθελα, αν ήμουν άνεργος, να ζω), 5. Επιπτώσεις της ανεργίας στην υγεία