2/2/11

Η ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

 Αποσπάσματα από ένα διαρκές ημερολόγιο,
 για τη συζήτηση στα πλαίσια της έκθεσης:
Τράπεζα Τέχνης - Art Bank (Δεκέμβριος 2010)