4/12/14

ΜΑΥΡΗ ΚΙΜΩΛΙΑ (όνειρο σε τρεις αναπνοές)



Εκδόσεις Κέδρος, 2014
       








       Όλο γράφω το σκοτάδι μ’ ένα κερί.     
        Έρχεται ύστερα ο αέρας κι όλο παίρνει
        τις σκέψεις μου, τα σχέδιά μου.
        Όλο γράφω το σκοτάδι μ’ ένα κερί.